Kontakt

e-mail: megaplusing@gmail.com
kontakt tel: 011 269 01 23

Generalni direktor

Simo TrivunčićTehnički direktor

Miloš Stanković

069/ 339 75 21