Kontakt

e-mail: megaplusing@gmail.com
kontakt tel: 011 269 01 23

Generalni direktor

Simo TrivunčićTehnički direktor  

Prijović Goran

069 12 46 346

 

Operativni rukovodilac

Stanković Miloš

069 339 75 21