MEGA PLUS ST INŽENJERING, Beograd – Istorijat

U svom višegodišnjem iskustvu pomenuta firma se bavila projektima HDD (horisontal directional drilling) bušenja.

Uspešno je izvodila radove na projektima Gasifikacije širom Srbije a neke ćemo pomenuti kao što su Grocka,Smederevo,Seone,Orešac,Boleč,Leštane,Vinča i td. Od pomenutih projekata treba napomenuti i da su to prečnici od fi25 kao KGP (kućni gasni priključak) do fi40,fi63,fi90,fi125,fi180,fi225 polietilenske strukture.

Kako vodovodne projekte hidrantskog tipa fi63 i fi75 tako i projekte na polaganju tj. Uvlačenju optike u Kruševcu od 1xf40 do 3xfi40 i više sa zaštitom fi110 polietilenom.

Glavna mehanizacija u samom bušenju čine bušilice čuvenog američkog brenda VERMEER D20x22 s3 2015 god kao i D20x22 s3 2017god.

Branimo se iskustvom u stručnom kadru bušenja kome rukovodi OPERATIVNI RUKOVODILAC STANKOVIĆ MILOŠ sa višegodišnjim iskustvom u svojoj struci.